חיפוש באתר

טפסים

אישור הורים כללי

הנחיות למילוי הטופס:

הורים יקרים;

על מנת שנוכל להעניק לילדיכם את החוויה החינוכית הטובה ביותר אנו מבקשים את אישורכם להשתתפות בנכם /בתכם.החזרת טופס זה מלא וחתום הוא תנאי להרשמה לפעילות.

מין
אני מצהיר בזאת כי:
1. לא ידוע לי על מגבלות בריאותיות המונעות מבני / בתי להשתתף בפעילות האמורות.
2. בני/בתי יודע/ת לשחות
ידוע לי כי במידה וישנן בעיות רפואיות מכול סוג שהוא שכיחות/קבועות באחריותי לצרף אישור רופא .
5. לא תתאפשר השתתפות של חניך בפעילות ללא אישור זה וללא סידור התשלום לפי המועד שנקבע מראש.
6. בחתימתי על מסמך זה הנני מאשר כי קראתי את כל הסעיפים באישור הורים זה המחויב ע"י הוראות מנכ"ל משרד החינוך ומסכים לכול התנאים
חתמו כאן
צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות