חיפוש באתר

ממונה על עובדים עם מוגבלויות

תיקון 15 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות נועד לקדם העסקה של עובדים עם מוגבלות בגופים ציבוריים.

התיקון מגדיר מיהו אדם עם מוגבלות משמעותית, מהו יעד הייצוג ההולם וכן את הפעולות הנדרשות להשגת יעד זה.

המועצה שמה לה למטרה להשיג את היעד הנדרש ואף מעבר בכדי לקלוט עובדים עם מוגבלות במועצה. זהו ערך חשוב.

 

ממונה תעסוקת אנשים עם מוגבלות במרכז הקהילתי - סיון ג'רבי.

 

תכנית שנתית לשנת 2021

א.    פרטים מנהליים

(1)   שם הארגון: ________מרכז קהילתי חוף אשקלון___

(2)   מידת העמידה ביעד הייצוג ההולם( כפי שפורסם באתר הנציבות): בינונית / נמוכה / אי-עמידה  

(3)   מספר עובדים המועסקים בארגון כיום (כולל עובדים זמניים או בחלקיות משרה): __94__

(4)   מספר עובדים עם מוגבלות משמעותית הנדרש לעמידה מלאה ביעד (5% מכלל העובדים):  _4___

(5)   פרטי ממונה תעסוקת אנשים עם מוגבלות בארגון:    

שם מלא: ____סיון ג'רבי________  תפקיד:____מנהלת פרוייקטים______

כתובת מייל: ______shirly@hof-ashkelon.org.il___  טלפון: ____0548011931__

ב.    סיכום פעילות לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות בשנה החולפת 2020

במסגרת התכנית השנתית נדרש לסכם ולתעד את הפעילות שנעשתה בארגון בשנה החולפת לקידום העסקתם של עובדים עם מוגבלות משמעותית.

 

(1)   ייעוד משרות (משרות המיועדות רק למועמדים עם מוגבלות משמעותית)

שימו לב! - במייל שישלח לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, יש לצרף תיעודשל המכרזים שפורסמו ולציין האם אוישו. לצורך שמירה על צנעת הפרט, אין לפרסם מכרזים אלה כחלק מפרסום התכנית באתר.

יעד

ביצוע

 

מספר המשרות הייעודיות שתוכנן לאייש בשנה החולפת (בהתבסס על התוכנית השנתית הקודמת):  ___1_____

 

מספר משרות כולל שהארגון פרסם  בשנה החולפת: _2__

כמה מתוכן משרות ייעודיות?   __1__

מספר המשרות הייעודיות שאוישו: __0___

 

(2)   משרות שאוישו בהעדפה מתקנת      (העדפת העסקתם או קידומם של מועמדים או עובדים עם מוגבלות משמעותית , שהם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים או עובדים אחרים)

מספר המשרות (שאינן ייעודיות) שאוישו בהעדפה מתקנת: _0_____

(3)   קידום עובדים עם מוגבלות בתוך הארגון

מספר עובדים עם מוגבלות משמעותית שקודמו בארגון בשנה החולפת:   __0________

 

(4)   האם קיים תיעוד בארגון לבחירת המועמד במכרזים בהם התמודד מועמד עם מוגבלות משמעותית (במכרזים רגילים בהם נשקל מתן העדפה מתקנת)?  כן/לא

שימו לב! – ייתכן ותדרשו להציג זאת , ולכן חשוב לבצע תיעוד מסודר.

 

 

 

(5)   פירוט הגורמים אליהם נעשו פניות לצורך איתור ושילוב מועמדים עם מוגבלות משמעותית: נציבות, עמותות, מרכזי תמיכה למעסיקים

  

(6)   התאמות בתעסוקה שניתנו למועמד או לעובד:

(בתהליך המיון, סביבת עבודה פיזית, התאמת דרישות התפקיד, שעות העבודה וכיוצ"ב)

 

לפי בקשת העובד

 

(7)   פעולות נוספות שנעשו בארגון לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית:

(הדרכות עובדים, מפגשי הנהלה, פרויקטים מיוחדים וכיוצ"ב)

______מפגשי הנהלה

 

 

(8)   פירוט הלקחים שהופקו (שימור-שיפור-שינוי):

(בין היתר, יש להתייחס לפערים בין מה שדווח בתכנית השנתית הקודמת לבין מה שנעשה בפועל)

גיוס בשילוב מרכזי תעסוקה שווה, הדגשת הפרסום.

 

 

ג.     תכנית שנתית מפורטת לשנת 2021

בחלק זה של התכנית יש להתייחס לשנה הקרבה (ינואר-דצמבר) - ייעוד משרות בארגון, אופן יישום העדפה מתקנת, וגורמים אליהם כבר פניתם או שבכוונתכם לפנות. תשומת לבכם כי יישום התכנית עשוי להיבדק על ידי הנציבות, כך שעליכם לתעד את אופן ביצוע התכנית במהלך השנה.

(1) ייעוד משרות

מעסיק שלא עמד ביעד חייב לייעד משרות במסגרת התוכנית השנתית ובפועל.

מספר המשרות הכולל המתוכננות להתפרסם ב 2021: ___2__

מספר המשרות הייעודיות המתוכננות:            _1___

היקפן מסך המשרות המתוכננות להתפרסם: %__50__

פירוט סוג המשרות הייעודיות (ככל שידוע):

מטפלת במעון, מדריכים בקייטנה

 

(2) מעסיק מחויב למתן העדפה מתקנת בקבלה או/ו בקידום של מועמדים עם מוגבלות משמעותית שהם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד.

נא פרטו הפעולות שבכוונתכם לנקוט בארגון ליישום הנחייה זו (הדרכות וועדות מכרזים, הוספת הוראה בפרסום המכרז הנוגעת להעדפה מתקנת וכיוצ"ב).

הוספת הוראה בפרסום

 

(3) פירוט הגופים אליהם פניתם בעת הזו או/ו בכוונתכם לפנות העוסקים בשילובם בתעסוקה של מועמדים עם מוגבלות משמעותית – יש להיעזר ברשימה המופיעה באתר הנציבות, ניתן להסתייע במרכזי  "תעסוקה שווה"

 תעסוקה שווה

 

(4) פירוט פעולות מתוכננות ונושאים לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית בארגון

(בין היתר – קבלת ליווי ע"י מרכזי תעסוקה שווה, פעולות שייעשו על-ידי המעסיק להעלאת המודעות ולקידום הנושא, מפגשי הנהלה, הדרכת מנהלי הארגון, הדרכה לוועדות המיונים/הקבלה אודות ראיון מונגש, ועוד)

קבלת ליווי של מרכז תמיכה למעסיקים

 

ישיבת הנהלה בה הוצגה התכנית ואושרה, התקיימה בתאריך:___25.11.20_____

 

חתימת מנכ"ל/ראש הרשות: ______

 

ד.     גופי סיוע

מרכזי "תעסוקה שווה", משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים:    הדרכה וליווי של הארגון לקידום שילוב עובדים עם מוגבלות בארגון, לרבות ליווי בבניית תכנית שנתית, הדרכה לממוני תעסוקה, וסיוע באיתור מועמדים עם מוגבלות למשרות.       טלפון:  1700-50-76-76 | https://taasukashava.org.il

 

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות:           מידע על זכויות וחובות המתייחסות להעסקת עובד עם מוגבלות, סוגיות משפטיות הטעונות בירור ועוד. טלפון: *6763  |  מייל:  pniotnez@justice.gov.il  | אתר האינטרנט: www.gov.il/mugbaluyot

 

לרשימת הגורמים העוסקים בשילוב בעבודה של אנשים עם מוגבלות לחץ כאן

 

מרכז השאלת ציוד להתאמות

טלפון: 03-9543314  I  אתר אינטרנט: www.hatamot.org

 

 

נספח – סעיף 9ג' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

 

 

צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות